Autentificare

Convocari la ședințe ale Consiliul Local

În baza Dispoziţiei primarului oraşului Călimăneşti nr. 647/13.11.2023, se convoacă de îndată Consiliul Local al Oraşului Călimăneşti în şedinţă extraordinară în data de 14.11.2023, orele 16,00 care se va desfăşura în Sala de Şedinţe a Consiliului Local al oraşului Călimăneşti, cu următoarea ordine de zi: 

Raport şi proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.860.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvemului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, ptin acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului - iniţiator primaria oraşului Călimăneşti - Dr. Florinei Constantinescu.

 • Atașamente:
  • RAPORT DE SPECIALITATE
   la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.860.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin acordarea unor Împrumuturi din Trezoreria Statului
   65532c050d726_raport_specialitate
  • REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.860.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2023 privind aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin
   acordarea unor împrumuturi din Trezoreria Statului
   65532c07188e1_referat_aprobare

Articole importante din această categorie